Liftutbildning

Fakta om liftutbildning

Det finns inget krav på utbildning eller liftkort, ej heller för truckar även om många tror det.

Det som krävs är att användaren har “dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper” samt ansvarig chef ger skriftligt tillstånd använda liften (gäller även truckar).

På denna sidan har vi samlat information och underlag om liftutbildning för våra pelarliftar. Informationen är hämtad från Arbetsmiljöverkets hemsida (www.av.se).

Regler för att köra truck i Sverige

Det finns regler för arbete med truck. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar (AFS 2006:5) står det att man systematiskt ska undersöka och riskbedöma användning av truckar. Observera att detta gäller i Sverige. Andra marknader kan ha andra krav.

Det finns inget krav från någon myndighet att den som framför en truck på inhägnat område skall ha något körkort. Skall trucken framföras på allmänväg skall föraren ha lägst behörighet AM.

Arbetsmiljöverket ställer dock krav på arbetsgivare att den som har som arbetsuppgift att köra truck uppfyller följande kriterier:

  • Ska ha fyllt 18 år
  • Ska ha lämpliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet samt gott omdöme och ansvarskänsla
  • Ska ha dokumenterade kunskaper och färdigheter för att använda trucken säkert
  • Ska ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd för att köra truck på arbetsplatsen

Observera att de så kallade “truckkörkorten” är ett utbildningsbevis. Det som ger en person behörighet är det skriftliga tillståndet som arbetsgivaren utfärdar.

En del arbetsgivare köper detta “truckkörkort” för att på så vis kunna visa att man gett personalen “kunskaper och färdigheter för att använda trucken säkert” samtidigt som det dokumenteras, vilket var kravet.

Våra produkter hör till kategorin A3 “Självgående Lift”.

Safelift MoveAround MA50

Teoretisk kunskap

Om operatören ser dessa så anser vi att de teoretiska kunskaperna är uppfyllda, men det är upp till varje chef att avgöra det.

Filmerna vänder sig till personal som skall använda Safelift och som har en baskunskap om maskinsäkerhet på arbetsplatser.

Manövrering

Hur man manövrerar Safelift.

Säkerhet

Hur man minimerar de risker som finns.

Safelift MoveAround MA50

Körtillstånd & utbildningsbevis

Här kan man ladda ner körtillstånd och utbildningsbevis som kan användas i organisationen för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav om dokumenterade kunskaper och skriftligt tillstånd.

Boka demo

Upplev den unika känslan och prestandan hos en Safelift genom att boka en provkörning av MoveAround eller PushAround!

Boka demo - pelarliftar

We proudly lift lives at:

IKEA ABB SAAB Sandvik Orkla Nordic Choice Hotels Newsec ISS Cramo AstraZeneca Stora Enzo